Service Center
 
 

S. No.

Place

Contact Persons

Contact No.

1.

Delhi H.O.

Mrs.Ekta Arora

09873767376

2.

Delhi

Mr. Manoj Kumar

09711375742

3.

Najafgarh

Mr. Vikki Rai

07827711268

4.

Noida

Mr. Mukesh

09899740245/6

5.

Gurgaon

Mr.Sunil Kumar

09654795235

6.

NCR

Mr .Deepak

09582038781

7.

Chandigarh

Mr.Bhura Ram

09814662317

8.

Jallandhar

Mr. Lal Chand Pandey

08558989171

9.

Ludhiana

Mr L.C. Pandey

08558989171

10.

Karnal/Panipat

Mr.Shiv Kumar

09599361860

11.

Hissar

Mr.Chander Kumar

09416046468

12.

Jammu&Kashmir

Mr. Dharmendra

09419858326

13.

Jodhpur

Mr. Govind Chowdhary

09983610006

14.

Jaipur

Mr. Govind Rathore

09460650321

15.

Udaipur

Mr. Birju Chowdhary

09829155711

16.

Bikaner

Mr, Ravi Harsh

09309243227

17.

Kolkata R.O

Mr. Manas Bakshi

09874255235

18.

Kolkata

Mr.Tapas Kumar Bakshi

09830024123

19.

Kolkata

Mr. Parimal Das

08335822207

20.

Kolkata

Mr.Bapai

08335822206

21.

Indore

Mr. Jagdish

09893703231

22.

Bangalore

Mr. S. S. Nayak

09886812418, 080-5511362

23.

Kerala

Mr. Banji

09447390985

24.

Chennai

Mr. George Mathai

09444167288

25.

Orissa

Mr. Saroj Kumar Samal

08093928576

26

Raipur

Mr. Prasant Lal

09425205059

27

Siliguri

Mr. Harish

09474034385

28

Ranchi

Mr. Vijay Sharma

09334411788

29

Kanpur

Mr. Sandeep

09211486397

30

Ghaziabad

Mr. Deepak Kumar

09582038781

31

Bihar/Patna R.O.

Mr. Anil Kumar

09304034584

32.

Srinagar

Mr. Ayub Khan

09419463184

33

Meerut

Mr. Sanjay Kumar

07520386371

34.

Azamgarh

Mr. Manoj Singh

09452585997

35

Varanasi

Nitesh Ranjan

08090444401

36

Allahabad

Ashish Kumar Srivastava

09198155877

37.

Cochin

Mr. Benji Mathew

09447390985

38

Trichy

Mr. Sivarajan

09380734628

39

Agra

Mr.Nitin Kumar

08923996247

40

Lucknow

Mr..Sanjay Kumar Gupta

09792791165

41

Bareilly

Mr. Modi

09412736722

42

Hydrabad

Mr. Ali Pasha

09666662942

43

Ahmedabad

Mr. Pushpendra

09825068394

     

 
  Home     About us      Products      Feedback     Clients     Contact us  
  Designed By : Jadon Technologies